A - Z verse

Aan Haar
Alles Joune
ANNETTE
Beeltenis
Betowerde Hart
Blomme
Blommetjie van die Velde
Bring ons terug
Buigsaam soos die groenriet
By Jou Gevind
Dankie
Die Bruilof
Die Brug
Die Dag van Rus en Lof
Die Kakkerlak
Die Ligbaan op die See
Die Pad wat ons Loop
Die Rus van 'n Swerfling
Die Swerwer
Die Taal van die Wind
Die Trimgimfees
Die Tuin van Geluk
Die Weerklank van My Hart
Die Wind, die Maan en Sterreliggies
Die Wind se vroeë Boodskap
Dit is sy, my Beminde
Drome
Droom en Dink en Lag
Droombeminde
Eensame aande
Ek het gevind
Ek slaan my oë op na die berg
Ek stuur vir jou
Ek verlang
Ek was my Liefde trou
ELIZABETH MARIA
Emosies
Goud Silwer en Juwele
Great Colossus
Groei
Heaven
HESTER SUSAN
Hoe lank nog
In die winkelsentrum
Indispensable man
Is daar niks groter
Jesus redder saligmaker
Kronkelgange
Kyk en weet
Lentedrome
Lewe uit Liefde
Lief en Leed in Lewe
Liefde aan haar
Liefdesbande
Lieflingsbeeld
Luime
My Hart behoort aan Jou
My Noointjielief
Mymering in die Maanskyn
Na denke
Nuwe Lewe
O Droombeeld - Jy!
O Liefdeglans kom lei vir my
Onder groene Wilgerbome
Ongevraagde liefde
Onrus
Ons Erfenis - die plaas
Ontwaking
Rotskolos
Saans
Sirkelgange
Skelm spoor van altzheimers
Slingergang
Sluimerlewe
Smarte
Sonnestrale
Telkens as
U weg
Uurglas
Vandag
Vergange
Vergeet-my-nie.
Verlange
Vir jou
Vir M
Vreug in die Natuur
Vrygekoop
Waarom?
Wat is die lewe?
Wat nou?
Wederkoms
Woelinge
Wrok van Eeue

Rebecca - Die bruid

Abram het sy troue kneg na verre land gestuur
Slawe en kamele en met veel geskenke duur;
Om vir Izak, offerseun, 'n bruid daar te gaan haal,
Een vanuit sy eie volk en van sy eie taal.
Eliezer, kneg getrou, het by 'n put gewag
Tot 'n jong vrou daar kom skep, so het hy haar betrag
En besluit om haar te vra om tog 'n teug te drink.
Sy’t gegee en verder nog die brinkbak volgeskink.

Hy het haar gegee 'n ring en goue armband,
Ook het hy verneem haar naam en haar familiestand.
Sy, Rebecca, is die dogter van sy heer se broer,
Daarvoor het hy God gedank en was sy siel ontroer.
By haar tuis bekendgemaak sy heer se hartebee
Om 'n vrou vir Izak van sy eie volk te gee.
Sal die jong vrou as die bruid dan met hom samega’
Sonder aarseling of klag was haar besluit van ja.

Izak het so sou ek dink elk middag uitgegaan
Te gaan kyk of hy kan sien die koms van karavaan.
Vele dae reeds is Abrams kneg al heen gereis
Om na Mespotam te gaan bruid vir hom te eis.
As hy dan die pad betrag in late middaguur
Wonder hy of is sy mooi van aansien en postuur.
Hoe 'n vrou sal sy ook wees hier in die vreemde land
Waar het Abram heengekom die Godbeloofde land.

So het dit dan ook gebeur op late middaguur,
Hy die karavaan gewaar terwyl hy daarvoor tuur,
Toe hy in die veld gaan loop om op haar koms te wag,
Sy, Rebecca, het hom ook van verre af betrag.
Wyl sy van haar rydier klim het liefde in haar ontwaak,
Hy het haar in tent gelei en haar sy vrou gemaak.
So is uit hul nageslag die hele aard geseën
Deur die groot versoeningskrag wat Jesus bloed verleen.

So het God die Gees gestuur, Sy Seun se bruid te gaar
Al die bloedgewastes vanuit heel die volkeskaar.
Elkeen wie het Christus in sy lewe aangeneem
Al die Gees geheiligdes so sonder sondesweem,
Vergesel die Heilig Gees die Godseun tegemoet.
As die tyd dan aangebreek het om Sy bruid te groet
Wat 'n wonderlike dag vir kinders van die Heer
Wanneer hulle saam met Hom vir ewig sal verkeer.


Geskryf deur Joffie Janse van Rensburg op 1 Septebmer 1981  Na Bo  
Geestelike verse

Werk en strewe
Terugkeer
Daar waar Jesus is
By die kruis verby
Vyf gladde klippe
Die groot ek is van toe en nou
Vreemd'ling, kind of erfgenaam
Die hemel
Die weg, die waarheid en die lewe
Hy sal jou lei
Verkondig jou God!
Waarin ek glo
Sing kanarie
Sien op God!
Waarheen?
Kyk verby!
Ruines in die vreemde
Ester
Die erediens
Gedenk hom so!
Geloof en lof
Verby die jare
Rebecca - die bruid
Aan U vader
Die lig van geregtigheid
Vissers van mense
Dink aan die beloftes
Tel die dae
Vyf vroue
Verandering
Die blinde sien
Net wat hy sê
Ken jy die Here?
Ons gebed: Ons weg
Ons daaglikse brood
Watter vrede?
'n Lofgedig
Die Jubeljaar!
Die geeste van gister
As jy in jou ....
Om vry te wees
O! Kom na my
Hy kom weer!
So te volg
Alleen tussen vele
Op die berg van voorsiening
Die woord van God
Hou vas aan jou geloof!
Die soom van sy kleed
Vir my die hemel
God's werk
God het vlees geword
Jou God is op die troon
Die skadu van die kruis
Ek wil sien
Hom te sien
'n Ark tot redding
Bly en dankbaar
Sonskyn, skadu, dag en nag
'n Pinkster gebed
Die naam bo almal
Krag uit gebed
Die waarde van lof
Die wind, die vuur, die taal
Die stem van God
Hervorm en herskep!
Tot God's beskikking
Kruis die kruispad
Wagter, hoe lank?
Oorwinning!
Praat met my!
Krag in geloof
Vier Kersfees!
Wat kom?
Hy leef!

As ek die kruis aanskou
Bou en wy jou huis
Die ewigheidsweg
Die kruis in die middel
Drie-enig God, almagtig
Duisternis
Emmanuel!
God se son en dou
Gods genadedaad
In die begin
In Gods teenwoordigheid
Jou soeke
Met hanekraai
My lied my dank
My visioen
'n Hoë priester
Ons hoë priester
Ook vir my
Reddingshoop
Sing sy ere
Soek en ontvang
Spore
Sy naam is Heer!
Twyfel
U my deel
Verganklikhede
Versoeking en vergif'nis
Wonder jy soms?