A - Z verse

Aan Haar
Alles Joune
ANNETTE
Beeltenis
Betowerde Hart
Blomme
Blommetjie van die Velde
Bring ons terug
Buigsaam soos die groenriet
By Jou Gevind
Dankie
Die Bruilof
Die Brug
Die Dag van Rus en Lof
Die Kakkerlak
Die Ligbaan op die See
Die Pad wat ons Loop
Die Rus van 'n Swerfling
Die Swerwer
Die Taal van die Wind
Die Trimgimfees
Die Tuin van Geluk
Die Weerklank van My Hart
Die Wind, die Maan en Sterreliggies
Die Wind se vroeë Boodskap
Dit is sy, my Beminde
Drome
Droom en Dink en Lag
Droombeminde
Eensame aande
Ek het gevind
Ek slaan my oë op na die berg
Ek stuur vir jou
Ek verlang
Ek was my Liefde trou
ELIZABETH MARIA
Emosies
Goud Silwer en Juwele
Great Colossus
Groei
Heaven
HESTER SUSAN
Hoe lank nog
In die winkelsentrum
Indispensable man
Is daar niks groter
Jesus redder saligmaker
Kronkelgange
Kyk en weet
Lentedrome
Lewe uit Liefde
Lief en Leed in Lewe
Liefde aan haar
Liefdesbande
Lieflingsbeeld
Luime
My Hart behoort aan Jou
My Noointjielief
Mymering in die Maanskyn
Na denke
Nuwe Lewe
O Droombeeld - Jy!
O Liefdeglans kom lei vir my
Onder groene Wilgerbome
Ongevraagde liefde
Onrus
Ons Erfenis - die plaas
Ontwaking
Rotskolos
Saans
Sirkelgange
Skelm spoor van altzheimers
Slingergang
Sluimerlewe
Smarte
Sonnestrale
Telkens as
U weg
Uurglas
Vandag
Vergange
Vergeet-my-nie.
Verlange
Vir jou
Vir M
Vreug in die Natuur
Vrygekoop
Waarom?
Wat is die lewe?
Wat nou?
Wederkoms
Woelinge
Wrok van Eeue

Beeltenis

        Hoe dikwels lees ons van Adam en
dat hy na die beeld van God geskape is.
Hy is vormeer om 'n beeltenis van God
vir die nageslag voor te hou. So lyk God
in mense gedaante!
        Ons sien trekke van die ouer in die kind,
en ons sê wanneer ons na die baba
kyk: Hy lyk nes sy pa of sy lyk
nes haar ma! En as hulle bietjie ouer
word: Hy lyk kompleet nes sy Oupa
en so ook: Sy trek op 'n druppel
water na haar ouma.
        Die beeltenis van die ouer word oorgedra
op die kind. Die gestalte van Adam
is oorgedra op Kain en deur die eeue
op ons die mens van vandag.
        Wat ek eintlik hiermee wil sê is:
God het Adam na Sy beeld geskape,
en daarom moet ons ook na die beeld
van God lyk.
        As ons dan tot hierdie gevolgtrekking
gekom het, dan volg die vraag vanselwe,
dra ons die beeld waarna ons gevormeer
is uit? Lyk dit asof ons deur God geskep is?
        En om ons gedagtegang dan
nog verder te voer: Jesus, wie
menslik gesproke afstammeling van Dawid
en so ook van Adam was, moes
dan ook in die beeltenis van God
gewees het . Maar Hy is deur die
Heilige Gees gegenereer, al is Hy uit
'n vrou gebore. Daarom het Hy
die beeld van God gedra.
        Hy word ook die tweede
Adam genoem omdat Hy uit God
deur 'n vrou mens geword het. Daarom
kan ons dan sê dat Hy wie
waaragtig God is ook waaragtig
mens geword het. Eg Goddelik,
en menslik.
        Hy het gekom en die
beeltenis van Goddelikheid aan ons
voorgehou. Hy het die beeld van
God vir ons voorgehou. 'n voorbeeld
vir almal is aan ons gegee.
        Weer eens kom die vraag by
ons op: Lyk ons nog na die
beeld wat ons voorgehou is?  Na Bo  
Geestelike verse

Werk en strewe
Terugkeer
Daar waar Jesus is
By die kruis verby
Vyf gladde klippe
Die groot ek is van toe en nou
Vreemd'ling, kind of erfgenaam
Die hemel
Die weg, die waarheid en die lewe
Hy sal jou lei
Verkondig jou God!
Waarin ek glo
Sing kanarie
Sien op God!
Waarheen?
Kyk verby!
Ruines in die vreemde
Ester
Die erediens
Gedenk hom so!
Geloof en lof
Verby die jare
Rebecca - die bruid
Aan U vader
Die lig van geregtigheid
Vissers van mense
Dink aan die beloftes
Tel die dae
Vyf vroue
Verandering
Die blinde sien
Net wat hy sê
Ken jy die Here?
Ons gebed: Ons weg
Ons daaglikse brood
Watter vrede?
'n Lofgedig
Die Jubeljaar!
Die geeste van gister
As jy in jou ....
Om vry te wees
O! Kom na my
Hy kom weer!
So te volg
Alleen tussen vele
Op die berg van voorsiening
Die woord van God
Hou vas aan jou geloof!
Die soom van sy kleed
Vir my die hemel
God's werk
God het vlees geword
Jou God is op die troon
Die skadu van die kruis
Ek wil sien
Hom te sien
'n Ark tot redding
Bly en dankbaar
Sonskyn, skadu, dag en nag
'n Pinkster gebed
Die naam bo almal
Krag uit gebed
Die waarde van lof
Die wind, die vuur, die taal
Die stem van God
Hervorm en herskep!
Tot God's beskikking
Kruis die kruispad
Wagter, hoe lank?
Oorwinning!
Praat met my!
Krag in geloof
Vier Kersfees!
Wat kom?
Hy leef!

As ek die kruis aanskou
Bou en wy jou huis
Die ewigheidsweg
Die kruis in die middel
Drie-enig God, almagtig
Duisternis
Emmanuel!
God se son en dou
Gods genadedaad
In die begin
In Gods teenwoordigheid
Jou soeke
Met hanekraai
My lied my dank
My visioen
'n Hoë priester
Ons hoë priester
Ook vir my
Reddingshoop
Sing sy ere
Soek en ontvang
Spore
Sy naam is Heer!
Twyfel
U my deel
Verganklikhede
Versoeking en vergif'nis
Wonder jy soms?